Criterii si conditii de participare la licitatia imobiliara

Orice persoana care indeplineste criteriile de mai jos poate participa la licitatia de bunuri mobile.

Vânzarea la licitatie este publica. Persoanele care vor sa cumpere bunurile scoase la licitatie vor depune, pâna la termenul stabilit pentru vânzare, dovada achitarii cautiunii, reprezentând 10 % din pretul de începere al licitatiei pentru termenul respectiv. Nu au obligatia de a depune cautiune creditorii urmaritori sau intervenienti.

Documentele ce trebuie prezentate pana la ora deschiderii licitatie sunt:

a) Pentru persoane fizice :

• Dovada depunerii cautiunii de 10% din pretul de incepere a licitatiei se face prin depunerea recipisei de consemnare Libra Internet Bank;

• Cerere de participare la licitatie (care sa cuprinda datele de identificare ale bunului pentru care se solicita inscrierea la licitatie), care sa contina oferta scrisa

de cumparare a bunului;

• Datele de identificare ale persoanei (B.I/C.I in original si copie);

• Procura autentica in cazul in care potentialul cumparator este reprezentat de o alta persoana la sedinta de licitatie (in original)

b) Persoane juridice :

• Dovada depunerii cautiunii de 10% din pretul bunului se face prin depunerea recipisei de consemnare Libra Internet Bank;

• Cerere de participare la licitatie (care sa cuprinda datele de identificare ale bunului pentru care se solicita inscrierea la licitatie), care sa contina oferta scrisa

de cumparare a bunului;

• Copie a certificatului de inmatriculare a societatii comerciale;

• Certificat constatator de la Registrul Comertului cu datele firmei si reprezentantii acesteia, din care sa rezulte ca firma este in functiune si nu se afla in procedura de

insolventa;

• Hotararea AGA din care sa reiasa decizia asociatilor sau actionarilor de a cumpara la licitatie bunul in cauza, daca valoarea acestui bun depaseste 50% din valoarea capitalului social al societatii comerciale;

• Mandat de participare la licitatie emis de societate;

• Datele de identificare ale reprezentantului firmei care participa la licitatie (B.I/C.I in original si copie).

Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane.

Vânzarea va începe de la pretul cel mai mare oferit daca este mai mare decât pretul din anuntul/publicatia de vanzare sau, în lipsa unei asemenea oferte, de la pretul din anuntul/publicatia de vanzare.

Daca la primul termen de licitatie nu se obtine pretul de incepere, la acelasi termen, bunul va fi din nou scos la vanzare, caz in care licitatia va incepe de la pretul de 75% din cel prevazut in anunt/publicatie, iar bunul va fi vandut celui care ofera pretul cel mai mare. Daca nu se obtine pretul de 75%, licitatia se amana la un alt termen cand licitatia va incepe de la pretul de 50% din pretul initial prevazut in anunt/publicatie de vanzare. Daca nu se obtine nici acest pret, bunurile vor fi vandute, la acelasi termen, la cel mai mare pret oferit, chiar si atunci cand la licitatie s-a prezentat un singur ofertant.

Creditorii nu pot adjudeca bunurile oferite spre vânzare la un pret mai mic de 75 % din pretul stabilit pentru inceperea licitatiei.

Dupa inchiderea licitatiei, la cerere, executorul va dispune restituirea cautiunilor depuse de participantii care nu au adjudecat bunul.

Dupa adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat sa depuna de indata intregul pret, tinându-se seama de cautiunea depusa pentru participarea la licitatie. La cererea sa, acceptata de creditor sau de reprezentantul sau, pretul se va depune si ulterior, in cel mult 5 zile de la data licitatiei. Daca adjudecatarul nu depune pretul în termenul aratat, se va organiza o noua licitatie, acesta fiind obligat sa plateasca cheltuielile ocazionate de noua licitatie si eventuala diferenta de pret. Sumele datorate de fostul adjudecatar se stabilesc de executorul judecatoresc prin proces-verbal, care constituie titlu executoriu, si vor fi retinute cu precadere din cautiune. Dupa plata integrala a pretului, executorul judecatoresc va întocmi actul de adjudecare care va servi dobânditorului ca titlu de proprietate.

Persoanele interesate de ofertele pentru bunurile mobile / imobile scoase la licitatie, sunt obligate sa depuna in contul RO43 BREL 0002 0006 9153 0101 deschis la Libra Internet Bank – Sucursala Iasi, pus la dispozitia Biroului Executorului Judecatoresc Florea Mihai, pana la termenul stabilit pentru vanzare, o cautiune reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru termenul respectiv.